blog

Making of: Tao G. Vrhovec Sambolec: Reading Stanley Brouwn

Naročnik projekta je umetnik TAO G. VRHOVEC SAMBOLEC.

Projekt je predvideval uporabo komercialne tehnologije za štetje korakov, narediti pa je bilo treba lasten vmesnik 

Izbrana računska enota (računalnik:) je bil android telefon, kateri naj bi se preko bluetooth povezave pogovarjal s sensoria smart ankletom.

Anklet se poveže s pametno nogavico, dva ankleta za dve nogavici in program mora zapisati vse dogodke, torej pritisk na tri točke podplata in stanje akcelerometra. 

Na podlagi teh podatkov se pridobi stevilo korakov. Vse te podatke se je zapisovalo na telefon za kasnejso uporabo. Tempo/zaporedje korakov je bil poglaviten podatek.

Izdelava android aplikacije je bila brez zapletov, do dejanskega povezovanja z ankletom. Izkaže se da je android API/funkcionalnost za bluetooth zelo slabo narejena in povzroča velike preglavice razvijalcem.

API se obnaša kot async oddajanje ukazov, s tem da zaporedni ukazi bluetooth APIju lahko povozijo dosedanje, saj ne uporabljajo vrstičenja ali kakrsnegakoli mehanizma za medpomnenje.

Tako je postala preprosta naloga časovno zahtevno ugibanje kakšen timing najbolj ustreza APIju za čimbolj stabilno delovanje.

Na problem so naleteli med ostalimi tudi pri podjetju Nordic Semiconductor in za svoje primere uporabe naredili tudi lasten bluetooth stack client kateri naj bi omilil težave pri povezovanju in omogočal normalno bluetooth uporabo (kot jo npr. iOS, ampak ta ima druge težave).

Z vsem pridobljenim znanjem se je stabilnost povečala in vzpostavljanje ponovnih povezav je omogočilo normalno uporabo aplikacije.

Links

#